Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny erhvervspolitik for Næstved Kommune

Bæredygtighed, arbejdskraft og investeringer sætter retningen for Erhvervspolitik 2023-2026. 

 

Det skal være mere attraktivt at være virksomhed i Næstved Kommune. Det skal være muligt for eksisterende virksomheder at vækste, og for nye virksomheder og investeringer at finde vej hertil. Det er en del af Erhvervspolitik 2023-2026, som et enigt Byråd vedtog tirsdag aften den 19. september.

Politikken er kort, konkret og lægger op til tydelige og målbare resultater. Næstved kan og vil mere – og med den nye erhvervspolitik er barren og ambitionerne sat højt. Kommune og erhvervsliv skal turde gøre noget nyt og forpligte hinanden på at samarbejde om udviklingen af Næstved.

Centralt for erhvervspolitikken er, at den er ambitiøs, relevant og i tråd med udviklingen i det lokale erhvervsliv. Den ser frem og griber de muligheder, der er i blandt andet grøn omstilling og digitalisering, samtidig med at den har øje for virksomhedernes behov nu og i fremtiden.

Derudover får kommunens tilgang til erhvervslivet et servicetjek. Virksomhederne skal møde en kommune, som er en aktiv medspiller – som ser mulighederne sammen med dem.

3 temaer og 5 fyrtårne tegner fremtiden for Næstved som erhvervskommune

Erhvervspolitikken er bygget op om tre temaer, som hver især tegner hovedlinjerne for, hvordan Næstved Kommune skal udvikle sig som erhvervskommune.

De 3 temaer er:

Bæredygtighed og grøn omstilling
Tiltrækning og servicering af virksomheder og investorer
Uddannelse og arbejdskraft
Herudover udpeger politikken 5 Fyrtårne for Fremtiden. Altså områder, som er tværgående og har et særligt fokus og relevans for alle tre temaer.

De 5 Fyrtårne for Fremtiden er:

Bæredygtighed – Klimaregnskab, ESG rapportering mm. er blevet en central del af mange virksomheders drift. Derfor skal kommunens erhvervsvejledning udvikles og styrkes på dette område.
Erhvervshus – Et erhvervshus skal samle og styrke erhvervs- og udviklingsaktører og iværksætteri i Næstved Kommune.
Byudvikling på havnen – Næstveds bymidte skal udvikles med en ny bydel på havnearealerne i balance med erhvervshavnens udflytning og de havnerelaterede aktiviteter.
Partnerskaber – Der skal arbejdes aktivt på at etablere flere og bedre partnerskaber mellem kommune og erhvervsliv.
Erhvervsarealer – Næstved Kommune skal have flere og attraktive erhvervsarealer.
Hvordan er erhvervspolitikken blevet til?

Erhvervspolitikken er skabt for og med det lokale erhvervsliv. Derfor har Økonomiudvalget været på flere virksomhedsbesøg, over 3700 virksomheder har modtaget en spørgeskemaundersøgelse i deres e-Boks, der er blevet afviklet en erhvervskonference, og der har været afholdt samarbejdsmøder med en række lokale erhvervsaktører. Herefter har der været flere politiske drøftelser i både Økonomiudvalg og Byråd, og på den baggrund er den endelige erhvervspolitik blevet til.

Alt sammen for at skabe det bedste fundament for en erhvervspolitik, der kombinerer det realistiske og det nødvendige med det ambitiøse og fremadskuende.

Og hvad sker der nu?

Næste skridt for erhvervspolitikken er, at der i løbet af efteråret bliver udarbejdet en konkret handleplan for, hvordan målene skal nås. Der er særligt Næstved Erhverv og kommunens centre, der skal beskrive og igangsætte tiltag, som fører politikkens ambition ud livet. Økonomiudvalget godkender hen over vinteren handleplanen og vil derefter følge op på indsatser og KPI’er hvert halve år. Herudover bliver indholdet i erhvervspolitikken et tema i de igangværende budgetforhandlinger.

Læs hele erhvervspolitikken her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag de seneste nyheder, arrangementer og invitationer direkte i din indbakke

SE OGSÅ...

Næstved Kommune opnår højeste placering nogensinde i DIs analyse af kommuners erhvervsvenlighed

Næstved rykker 18 pladser frem og lander som nr. 31 i årets DI-analyse. Det er den højeste placering nogensinde, og placerer Næstved som den tredje mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland.

Få sparring til digitalisering  af din virksomhed

Din indgang til kommunen

Få hjælp hos Næstved Erhverv til at finde den rigtige sagsbehandler i kommunen

Mere information...

Puljemidler til strategisk udvikling

Mød Næstved Erhvervs medarbejdere

Her finder du Næstved Erhverv

Flyt din virksomhed til Næstved Kommune