Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Styrk dine kompetencer

Arrangementer i Næstved Erhverv

Dialogmøde om brugen af kunstig intelligens

Tilmeld dig Dialogmødet og vær med til at udveksle inspiration, anvendelsesmuligheder og erfaringer inden for AI.

Bæredygtig konkurrencekraft modul 2

Workshoppen handler om indsamling af data og dokumentation i form af ESG-rapportering. Bæredygtighedsrapportering og dokumentation er med til at sikre, at I beholder jeres relevans for kunder og leverandører.

Seminar om cybersikkerhed

Få konkrete råd til, hvordan du forbereder dig mod hacking og håndterer et cyberangreb, hvis uheldet er ude! Du bliver undervist af undervisere med mange års erfaring med at hjælpe små og mellemstore virksomheder med IT-sikkerhed.

Direktør Rasmus Holst-Sørensen

Næstved Erhverv skaber vækst.

"Næstved Erhvervs formål er at skabe vækst & nye arbejdspladser i Næstved kommune. Vi hjælper iværksættere godt i gang, vi hjælper eksisterende virksomheder med at udvikle deres virksomhed, og vi arbejder for at tiltrække nye virksomheder og investeringer til kommunen."

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.Jj_add_error_token(Int32 kind, Int32 pos)
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.Jj_scan_token(Int32 kind)
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.Jj_3R_2()
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.Jj_3_1()
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.Jj_2_1(Int32 xla)
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.Clause(String field)
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.Query(String field)
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParser.TopLevelQuery(String field)
  at Lucene.Net.QueryParsers.Classic.QueryParserBase.Parse(String query)
  at Examine.Lucene.Search.LuceneSearchQueryBase.GetFieldInternalQuery(String fieldName, IExamineValue fieldValue, Boolean useQueryParser)
  at Examine.Lucene.Search.LuceneSearchQuery.Search(QueryOptions options)
  at Synergiweb.Web.Core.Services.NewsSearchService.Results(String newsCategory, String culture, Int32 max) in D:\Bitbucket\N\Næstved Erhverv\naestvederhverv.dk\Synergiweb.Web.Core\Services\NewsSearchService.cs:line 74
  at Synergiweb.Web.Core.Services.NewsSearchService.ResultsAsIPublishedContent(UmbracoHelper umbHelper, String newsCategory, String culture, Int32 maxResults) in D:\Bitbucket\N\Næstved Erhverv\naestvederhverv.dk\Synergiweb.Web.Core\Services\NewsSearchService.cs:line 80
  at AspNetCore.Views_Partials_DocTypeGridEditor_NewsDisplayArea.ExecuteAsync() in D:\WEB\naestvederhverv.dk\www\Views\Partials\DocTypeGridEditor\NewsDisplayArea.cshtml:line 39
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview) in D:\Bitbucket\N\Næstved Erhverv\naestvederhverv.dk\Our.Umbraco.DocTypeGridEditor\Helpers\DocTypeGridEditorHelper.cs:line 252
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model) in D:\Bitbucket\N\Næstved Erhverv\naestvederhverv.dk\Our.Umbraco.DocTypeGridEditor\Helpers\DocTypeGridEditorHelper.cs:line 212
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\WEB\naestvederhverv.dk\www\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\WEB\naestvederhverv.dk\www\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

ETABLÉR VIRKSOMHED I NÆSTVED

Overvejer du at flytte din virksomhed hertil eller åbne en ny afdeling i Næstved?

I så fald er Næstved Erhverv klar til at give dig relevant vejledning, hvad enten det handler om erhvervsgrunde, erhvervslejemål, finansieringsmuligheder, kontakt til kommunen eller andet.

Næstved Erhverv hjælper dig hele vejen…