Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Den sjællandske tværmotorvej skal have topprioritet!

Jeg vil opfordre til, at man sætter Rute 22 øverst på ønskesedlen, når Kommuner og Region skal udarbejde ”Sjælland baner vejen frem 2.0.”.

Af direktør Rasmus Holst-Sørensen, Næstved Erhverv 

 

Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster stod i 2015 sammen om et fælles udspil om, hvilke trafikale projekter, man ønskede sig allermest på Sjælland. Udspillet bar navnet ”Sjælland baner vejen frem”. Sammenholdet gav pote, og Sjælland fik næsten alle ønsker opfyldt i den store nationale infrastrukturaftale fra sommeren 2021. Nu nærmer tiden sig, hvor parterne igen skal blive enige om at præsentere fremtidens ønsker om den lokal infrastruktur, og her er det essentielt, at tværmotorvejen – Rute 22 – har en fremtrædende plads!

Da et bredt udsnit af folketingets partier i juni 2021 præsenterede den store nationale infrastrukturplan 2035 blev der kippet med hatten mange steder på Sjælland. At kommuner og region havde stået fast på fælles prioriteter betød, at aftalen indeholdt såvel en motorvej til Kalundborg, en motorvej til Næstved, samt penge til en forundersøgelse af en motorvej på tværs af Sjælland – fra Næstved over Slagelse til Kalundborg.

Succesen betyder, at kommuner og region nu har sat vand over til et nyt sæt fælles prioriteter. Efter sommeren er det planen, at kommuner og region enes om et nyt fælles udspil til infrastrukturønsker – Sjælland baner vejen frem 2.0. Set med erhvervslivets øjne er det afgørende, at kommuner og region fortsat prioriterer den Sjællandske Tværmotorvej allerhøjest.

Det handler om at skabe attraktive vilkår for at drive virksomhed i hele region Sjælland. Og om at sikre vores virksomheder de bedste kort på hånden i en verden, hvor konkurrencen er benhård. Men det handler ikke kun om at bevare vigtige arbejdspladser, det handler også om at tiltrække nye virksomheder og investeringer, og dér ved vi fra erfaring, at en god infrastruktur er aldeles afgørende. Gode trafikale forhold skaber vækst.

Hvis region Sjælland skal være region i sin egen ret, så skal vi have gjort det enklere at komme på tværs i regionen for arbejdskraften, varerne, kunderne og de studerende. Vi oplever i dag, at der er hård kamp om at tiltrække både dygtige medarbejdere til vores virksomheder og unge studerende til vores uddannelsesinstitutioner. Også her er tilgængeligheden afgørende. Jo nemmere det er at komme på tværs af Sjælland – og ikke kun ind til København – desto større chance er der for, at vores virksomheder kan rekruttere de rigtige medarbejdere, at de Sjællandske uddannelsesinstitutioner kan servicere de sjællandske studerende i hele regionen, og at de sjællandske lokalsamfund vil opleve tilflytning.

Slutteligt handler det naturligvis også om, at hvis vi skal have nytte af den kommende forbindelse til Femern og på sigt en Kattegatforbindelse, så skal infrastrukturen på land naturligvis understøtte dette. Også i det perspektiv er den sjællandske Tværmotorvej afgørende.

Jeg vil derfor opfordre til, at man sætter Rute 22 øverst på ønskesedlen, når Kommuner og Region skal udarbejde ”Sjælland baner vejen frem 2.0.”. Enighed om anbefalingerne er dét, der skal til for at få tingene igennem på Christiansborg.

Som virksomhed i det Sydvestsjællandske område kan man hjælpe med at skubbe udviklingen i den rigtige retning ved at melde sig ind i Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvej. Foreningen arbejder benhårdt for få etableret en motorvej fra Næstved via Slagelse til Kalundborg ved at påvirke de politiske beslutningstagere til at tage de rigtige beslutninger.

Man kan læse mere om Foreningens arbejde på hjemmesiden her. 

Rasmus Holst-Sørensen

Direktør

SE OGSÅ...

Din indgang til kommunen

Få hjælp hos Næstved Erhverv til at finde den rigtige sagsbehandler i kommunen

GDPR

Har du styr på GDPR-reglerne? Husk at du kan få sparring hos Næstved Erhverv.

Få sparring til digitalisering  af din virksomhed

Mere information...

Få succés med din detailvirksomhed.

Mød Næstved Erhvervs bestyrelse

Mød Næstved Erhvervs medarbejdere

Næstved Kommunes erhvervspolitik