Spring navigationen over og gå direkte til indhold

BrandingVelbesøgt møde om Næstved midtby i Grønnegades Kaserne 

Den 12. september bød Næstved Kommune, Næstved Cityforening og Næstved Erhverv indenfor i Grønnegades Kasernes lokaler til et møde om udviklingen af Næstved midtby. Mødet var en opfølgning på tidligere afholdte workshops om midtbyens fremtid.

Der var stort fremmøde til arrangementet om Næstved midtby og der var stort engagement for at debattere dagens emne.

Mødet blev afholdt som en opfølgning på de mange forskellige initiativer, som de 3 parter har igangsat i kølvandet på de tidligere afholdte workshops om, hvordan man sikrer en levende og attraktiv bymidte i Næstved i årene, der kommer.

Investeringschef Michael Kristiansen fra Næstved Erhverv bød velkommen og takkede for den store interesse i arrangementet. Han kunne fortælle, at Næstved Erhverv for tiden arbejder hårdt på at bidrage til at skabe vækst i det lokale turisterhverv. Man har fokus på Fehmern Bælt-forbindelsen og på fremadrettet at kunne tiltrække turister fra et større område – og meget gerne overnattende gæster. Derfor kigges der på, hvordan man kan øge overnatningsmulighederne. Det gælder både med blik for private ferierejsende og erhvervsturismen.

Michael kunne desuden fortælle om god aktivitetet med hensyn til virksomhedsetablering i kommunens erhvervsområder i Øverup og Stenstrup.
Endelig kunne han fortælle, at Næstved Erhverv helt generelt arbejder intenst på at tiltrække nye investorer, udviklere og virksomheder til Næstved-området.

Byplanlægger Ida Lynggaard fra Næstved Kommune kunne fortælle, at hun er kommunens ansvarlige for udvikling af bymidten. Hun fortalte, at man på den lange bane står overfor en revitalisering af den eksisterende udviklingsstrategi, som blev udarbejdet i 2016. På den korte bane er der aktuelt frigjort midler bl.a. til renovering af byrumsinventar og beplantning i bymidten. I den forbindelse blev det nævnt, at kommunen bruger de mange input fra de tidligere afholdte workshops og møder til at kvalificere de løbende indsatser i bymidten.

Citychef Nicolaj Lund Jensen fortalte, at man i Cityforeningen havde været meget glade for de input, som de tidligere afholdte workshops havde givet, og at man i de forløbende måneder havde realiseret flere af ideerne.

Nicolaj henviste her til, at man i dag planlægger udendørs tiltag flere steder rundt i byen udover torvet, at man har afholdt flere koncerter og børnetiltag, og at man har haft succés med de forskellige sommertiltag såsom sandkasse på torvet, minigolf i gaderne og strandstemning på Hjultorvet. Han fortalte desuden, at der var nye kulturelle tiltag på vej med forskellige samarbejdspartnere, at man havde et spændende samarbejde med Zealand i støbeskeen og man p.t. samarbejder med Næstved Havn om et juletiltag, hvor Julemanden kommer sejlende til Næstved.

Inspiration udefra

Til mødet havde Næstved Kommune, Næstved Cityforening og Næstved Erhverv også inviteret direktør Birgit Rasmussen fra Casa Arkitekter med henblik på at få en aktuel inspiration til, hvordan man bl.a. arbejder på at skabe en levende bymidte i andre byer end Næstved.

Birgits oplæg tog dels udgangspunkt i arkitekten Jan Gehls dogme om vigtigheden af at skabe liv imellem husene og dels betydningen af ikke at lade butikkerne stå tomme hen. Hun opfordrede byens parter til at tænke i at udnytte tomme butikslokaler til enten fast eller midlertidigt til at give rum til arbejdende værksteder, foreninger eller væresteder for unge – det kunne være at give rum til skakklubber, balletskoler, e-sport, minigolf eller legerum for dagplejere. Samtidig påpegede hun, at man er nødt til at erkende, at ikke alle tomme butikslokaler vil komme til at huse butikker igen, hvorfor hun mener, at man bør tænke i at konvertere nogle af disse til studielejligheder eller ”tiny houses”.

Fra deltagerne i mødet noteredes bl.a. indspark om:

Ønske om større inddragelse af Næstved borgerne og brugerne af midtbyen i udviklingen af området.
Fokus på at skabe handicapvenlige toiletmuligheder for de handlende i midtbyen.
At man i udviklingen af bymidten tager hensyn til de historiske kvaliteter i byrummet.
At man samler forretningslivet i bestemte gader
Og at man tænker i de store muligheder, der ligger i en udvikling af havnen.

Mere info om udvikling af midtbyen?

Kontakt Michael Kristiansen

SE OGSÅ...

Ledelse, strategi & bestyrelse

Næstved Erhverv hjælper dig med at skabe resultater gennem opgradering af dine ledelseskompetencer, ny forretningsstrategi eller professionalisering af din bestyrelse.

Få vejledning om grøn omstilling

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Modtag de seneste nyheder, arrangementer og invitationer direkte i din indbakke

Mere information...

Rekruttering? Tjek ArbejdskraftAlliancen!

Se film om Næstved Erhverv

Gode råd til salg & markedsføring

Tilskudsmidler & projektstøtte