Næstved Kommunes nye erhvervsstrategi er klar

Den nye erhvervsstrategi for Næstved kommune blev vedtaget på byrådsmødet tirsdag den 28. maj 2019 og er nu tilgængelig i sin endelige form. Den nye strategi har fokus på bæredygtig vækst og udvikling i bygge- og anlægsbranchen, industri- og fremstillingsvirksomhederne, Næstved som handelsby, havnearealerne og turismeerhvervet.

Af kommunikationskonsulent Pia Flindt Kainø Jensen, Næstved Erhverv

Syv måneders fælles indsats af politikere, virksomheder og organisationer i Næstved kommune ligger til grund for den erhvervsstrategi, der nu er vedtaget af byrådet.

Bæredygtig vækst
Strategien har en overordnet vision om en bæredygtig vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv med fokus på Næstveds stærke brancher samt en række indsatser på tværs, fx arbejdskraft, ny teknologi og digitalisering. Og så er to enkeltstående punkter prioriteret selvstændigt: Det fortsatte arbejde med at få etableret motorvej mellem Rønnede og Næstved samt et fortsat fokus på den gode sagsbehandling i kommunens forvaltning.

Hent den nye erhvervsstrategi (pdf)

Ikke hvile på laurbærrene
– Næstved er en kommune i fremgang, og det glæder mig, at vi har et erhvervsliv og nogle politikere, der ikke stopper op, men tværtimod sammen tør være ambitiøse på et niveau, der vil være medvirkende til at løfte Næstveds erhvervsliv godt ind i fremtiden, siger direktør Rasmus Holst-Sørensen fra Næstved Erhverv.

Aktive erhvervsfolk og politikere
Arbejdet med den nye erhvervsstrategi blev skudt i gang af Plan- og Erhvervsudvalget ved en stor erhvervskonference i oktober 2018 med udgangspunkt i den daværende strategi, der havde fokus på Næstveds stærkeste brancher: Bygge og anlæg, Industri og produktion, Detailhandel og Ressource City. Mere end 100 virksomheder deltog i konferencen og gav deres input til den nye strategi.

Turisme og bymidteplaner
Ved konferencen og en række efterfølgende virksomhedsbesøg blev det tydeligt, at både politikere og virksomheder ønsker at bibeholde indsatsen for de i forvejen stærke brancher. Som noget nyt kom der mange forslag om at satse endnu mere på grøn omstilling og bæredygtighed, på turisme som erhverv og om at udvikle Næstveds bymidte; herunder også havnearealerne i centrum af byen. Det er forslag, som nu er indarbejdet i den nye strategi, og som allerede har givet sig udslag i, at byrådet har afsat 25 millioner kroner til udvikling af Næstveds bymidte over de næste ti år.

Sammenhold gør Næstved stærk
– Jeg er glad for, at politikerne har lyttet så godt efter virksomhedernes ønsker undervejs i processen. Og jeg er også glad for, at vi har driftige forretningsfolk, der så aktivt bidrager til den fælles plan. Det betyder meget, at kommunen og erhvervslivet trækker i samme retning. Det giver et godt sammenhold og en bedre mulighed for stå stærkt over for omverdenen, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Hent den nye erhvervsstrategi (pdf)

Hvem skal gøre hvad
Næste etape i arbejdet er, at kommunens forvaltning udarbejder en handlingsplan, der angiver hvem og hvordan og hvilke mål, der skal nås for at bringe strategien til live. Handlingsplanen udarbejdes i dialog med de relevante aktører inden for turisme- og erhvervsudviklingen i Næstved kommune. Den del af planen, der handler om at forbedre sagsbehandlingen bliver udarbejdet i samarbejde med medarbejderne i de forskellige fagcentre i forvaltningen.

Næstved Erhverv er klar
– Næstved Erhverv er en af de aktører, der står for at føre en del af erhvervsstrategien ud i livet. Vi arbejder efter en årlig forretningsplan, som tager udgangspunkt i erhvervsstrategien og en tilhørende leveringsaftale med Næstved Kommune. Vi samarbejder med alle relevante aktører, fx med Ressource City, som er den aktør, der tager sig af at hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling. Jeg glæder mig til, at der kommer en handlingsplan, og hvordan vi kan være med til at virkeliggøre den, siger Rasmus Holst-Sørensen.

Hent Næstved Erhvervs forretningsplan 2019 (pdf)

Har du gode ideer?
Næstved Erhverv vil altid gerne høre fra dig, hvis du har gode ideer eller ris eller ros til vores eller til kommunens arbejde.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til direktør Rasmus Holst-Sørensen på 55 88 52 51 eller rhs@naestvederhverv.dk

Gå ikke glip af vores arrangementer, viden og gode nyheder

Ja tak, send mig e-mails på denne her adresse