Bestyrelsen

NÆSTVED ERHVERVS BESTYRELSE

     Navn:                                                                       Virksomhed:
Carsten Rasmussen Borgmester
Sven Koefoed-Hansen Teknisk direktør, Næstved Kommune
Lars Jørgensen Møns Bank
Brian Jensen b-spis
Tina Højlund Pedersen Formand, Plan- og Erhvervsudvalget, Næstved Kommune
Søren Revsbæk Næstved Byråd
Kim Holmberg Ardagh Glass Holmegaard A/S
Tommy Jensen Ropox A/S
Jakob Duemose Erhvervsmægler Næstved ApS
Jesper Toftebjerg Hansen & Andersen A/S
Johnny Ålbæk Jensen Syntegon

NÆSTVED ERHVERVS BESTYRELSE

     Navn:                     Virksomhed:

Carsten RasmussenBorgmester
Sven Koefoed-HansenTeknisk direktør, Næstved Kommune
Lars JørgensenMøns Bank
Brian Jensenb-spis
Tina Højlund PedersenFormand, Plan- og Erhvervsudvalget, Næstved Kommune
Søren RevsbækNæstved Byråd
Kim HolmbergArdagh Glass Holmegaard A/S
Tommy JensenRopox A/S
Jakob DuemoseErhvervsmægler Næstved ApS
Jesper ToftebjergHansen & Andersen A/S
Johnny Ålbæk JensenSyntegon

Næstved Erhverv

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Du er velkommen til at ringe til os på

tlf.: +45 55 88 44 eller sende os en

E-mail: ne@naestevederhverv.dk